Program merytoryczny

Wiodące tematy wykładów i warsztatów:
 • Rekomendacje diagnostyki i leczenia zakażeń
 • Zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybicze, zakażenia mieszane
 • Zakażenia szpitalne – leczenie i profilaktyka oraz nowe zagrożenia szczepami wieloopornymi
 • Rola i zadania Zespołu ds. Kontroli Zakażeń
 • Zakażenia związane z cewnikiem i dostępem naczyniowym
 • Pacjent w oddziale intensywnej opieki
 • Sepsa 
 • Procedury przygotowania pacjenta do zabiegu; zakażenie miejsca operowanego
 • Postępowanie z raną zakażoną i niezakażoną 
 • Antyseptyka, lawaseptyka, dezynfekcja
 • Higiena szpitalna: dekontaminacja wyrobów medycznych i procedury walidacji

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.