Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 20:30 — uroczysta kolacja oraz wydarzenie towarzyszące II Forum Zakażeń z muzyką taneczną (DJ) .* **
  • 4 grudnia 2020 r. (piątek), godz. 20:30 — kolacja oraz wydarzenie towarzyszące II Forum Zakażeń z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.