e-konferencja

Forum Zakażeń ONLINE

Zakażenia, które przysłonił nam COVID-19

e-konferencja
Forum Zakażeń ONLINE

Zakażenia, które przysłonił nam COVID-19

Nagrania wykładów i warsztatów
z Forum Zakażeń ONLINE:

Panel dyskusyjny I

Panel dyskusyjny I: Fakty i mity w budowaniu świadomości społecznej. Co Polacy wiedzą o rozprzestrzenianiu się wirusa?

Sesja I

Zarządzanie w szpitalnej polityce antybiotykowej w dobie COVID-19

Dr n. med. Agnieszka Sulikowska

Mikrobiologiczne aspekty dożylnej postaci fosfomycyny

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Wrażliwość na fosfomycynę – wiarygodność metod oznaczania

Dr n. med. Beata Mączyńska

Zakażenia wielolekooporne – czy właściwie realizujemy cele Szpitalnej Polityki Antybiotykowej?

Dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza

Sesja pytań i odpowiedzi

Sesja II

Leczenie zakażeń u dzieci w oddziałach intensywnej opieki

Dr n. med. Kinga Niewińska

Diagnostyka zakażeń krwi u noworodków

Mgr Joanna Klepacka

Postępowanie w gorączce neutropenicznej u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych

Dr n. med. Maria Jolanta Stefaniak

Sesja pytań i odpowiedzi

Sesja III

Epidemiologia sepsy 2020

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

Szybka diagnostyka zakażeń w sepsie

Dr hab. n. med. Barbara Adamik

Niewydolność oddechowa w przebiegu zakażenia wirusem grypy u pacjentów OAiIT Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w sezonie epidemiologicznym 2018/2019

Dr n. med. Jakub Śmiechowicz

Sesja pytań i odpowiedzi

Sesja IV

Zakażenia skóry i tkanek miękkich u pacjentów
z założonymi liniami naczyniowymi

Dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska

Penicyliny – niezmiennie skuteczne w leczeniu zakażeń

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Postępowanie zapobiegające zakażeniom ran – ile to kosztuje?

Dr n. med. Grzegorz Krasowski

W dwutakcie do rany

Prof. dr hab. n. med.
Marzenna Bartoszewicz

Siła dowodów – miejscowe zakażenie rany

Dr hab. n. med. Adam Junka

Postępowanie z raną zakażoną w praktyce pielęgniarskiej

Mgr Aneta Zymon

Sesja pytań i odpowiedzi

Sesja V

Wyzwania antybiotykoterapii w dobie
zakażeń szczepami MDR

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Badanie mikrobiologiczne a wybór antybiotyku

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń MDR o etiologii Gram-ujemnej w populacji pediatrycznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Sesja VI

Możliwości nieantybiotykowego leczenia zakażeń dróg moczowych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Zakażenia a profilaktyka przy stosowaniu linii naczyniowych

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Badania przesiewowe jako element skoordynowanej strategii
zapobiegania rozprzestrzeniania się szczepów lekoopornych

Dr n. med. Aneta Guzek

Ocena skuteczności przeciwbakteryjnej preparatów zabezpieczających
cewniki do hemodializy

Dr n. med. Elżbieta Piątkowska

Flexi-Seal® – czy to się opłaca?

Mgr Zuzanna Konrady

MediSet® – dbałość o bezpieczeństwo i komfort pracy

Mgr Marta Leśnik

Sesja pytań i odpowiedzi – Sesja VI

Sesja VII

Czy zakażenie w ranie może doprowadzić do infekcji kości? Jak tego
uniknąć?

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Mycie i dezynfekcja rąk w dobie COVID-19 – wymysł czy konieczność?

Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz

Wielooporne szczepy Klebsiella – źródła zakażeń i przeżywalność w środowisku

Dr n. med. Beata Mączyńska

Skuteczna dekontaminacja najbliższego otoczenia pacjenta

Mgr Jarosław Czapliński

Jak zapobiegać zakażeniom w sposób bezpieczny i ekonomiczny?

Dr n. med. Mirosława Malara

Sesja pytań i odpowiedzi

Sesja VIII

Skuteczne rozwiązania w przerywaniu transmisji zakażeń

Dr n. farm. Przemysław Dalkowski

Łańcuch zabezpieczeń stosowanych przy opiece nad pacjentem zakażonym. Ochrona medyka i pomieszczeń szpitalnych w oparciu o najbardziej wydajne rozwiązania i aktualne normy

Łukasz Tatuśko

Jak wirtualna rzeczywistość zwiększa bezpieczeństwo szpitali?

Mgr Hanna Bartnicka

Panel dyskusyjny II

Panel dyskusyjny II: Zarządzanie i standardy higieny w placówkach medycznych w dobie pandemii COVID-19